Štampa
Kategorija: Osnovna "SREMUŠ" obuka
Pogodaka: 1226

 

"SREMUŠ" AKCIJE SU:

 

JEDNODNEVNA "SREMUŠ" AKCIJA  (IZLET) - PODRAZUMEVA: 

- Izlazak u bližu okolinu mesta življenja (do 100 km)
- Obuku (na licu mesta) u prepoznavanju, pravilnom sakupljanju i upotrebi artikala DFF
- Obuku u orijentaciji na nepoznatom prostoru
- Posete znamenitim mestima - na pravcu kretanja
- Ishranu - ako se organizuje, u čijoj recepturi učestvuju artikli samonikle jestive Prirode (kao osnov ili dodatak)
- Stručno vodjenje do, od i na mestu aktivnosti

PREVOZ: Sa ili bez organizovanog prevoza
SMEŠTAJ: Ne organizuje se (jedan dan)
ISHRANA: bez ili po jelovniku ''SREMUŠ''

VIKEND "SREMUŠ" AKCIJA (IZLET) - PODRAZUMEVA: 

- Izlazak od 150 i više km od mesta življenja!
- Obuku (na licu mesta) u prrepoznavanju, pravilnom sakupljanju i upotrebi artikala DFF!
- Obuku u orjentaciji na nepoznatom prostoru!
- Posete znamenitim mestima - na pravcu kretanja!
- Ishranu u čijoj recepturi učestvuju artikli samonikle jestive Prirode (kao osnov ili dodatak)!
- Stručno vodjenje do, od i na mestu boravka!

PREVOZ: Najčešće angažovani autobus!
SMEŠTAJ: Objekat - mesto boravka ili šator!
ISHRANA: Po jelovniku "SREMUŠ"!