Štampa
Kategorija: Osnovna "SREMUŠ" obuka
Pogodaka: 1314

NAPOMENE:

  1. Niže navedene teme realizuju se kao standardna predavanja, uglavnom u zimskom periodu.
  2. U periodu vegetacije ovakav oblik predavanja realizuje se samo po pozivu zainteresovanih.
  3. Obuka (predavanja) na terenu realizuje se kroz JAVNI ČAS na licu mesta, na svakoj akciji - boravku.

Prezentacije:

 

TEME koje učestvuju u organizovanim (zimskim) predavanjima:

Uvodno predavanje

 

 

TEMA: ISHRANA IZ PRIRODE - UOPŠTE I KAO POKRET
MOTO: ''Hrana i lek su svuda oko Vas'', a ''Zdravlje na usta ulazi''
PREDAVAč: Radenko Lazić, osnivač i autor koncepta "SREMUŠ"

TEMA: MAJČINO MLEKO - SVETINjA, IDEALAN PRIRODNI SKLAD
MOTO: ''Majčino mleko je hrana, ljubav i sigurnost''
PREDAVAČ: Dr.sci.med, Ljiljana Savić-Abramović

 


Prof. T. Stojanović

TEMA: MOLEKULARNE OSNOVE ISHRANE - ZAŠTO SE HRANIMO
MOTO: ''Narod koji živi da jede, upropastiće se, a narod koji jede da živi, biće osnivač novog životnog stila''
PREDAVAČ: Prof.dr. Tomislav Stojanović

TEMA: BIOLOŠKA DEGENERACIJA KAO POSLEDICA SAVREMENE ISHRANE
MOTO: ''Ma ko da je otac bolesti, majka joj je nepravilna ishrana''
PREDAVAČ: Dr.sci.med. Ljubica Raković - Savčić


Dr.sci. Lj. Raković-Savčić

TEMA: UTICAJ SASTOJAKA ISHRANE NA ORGANIZAM
MOTO: ''I bolest i zdravlje počinju na nivou ćelije''
PREDAVAČ: Dr.sci.med. Ljubica Raković - Savčić

TEMA: BILjNI NUTRITIVNI I NENUTRITIVNI SASTOJCI I NJIHOV UTICAJ NA ORGANIZAM
MOTO: ''Snaga tvog tela leži u sokovima bilja''
PREDAVAÈ: Prof.dr. Slađana Šobajić

TEMA: SAMONIKLO JESTIVO I DRUGO BILjE
MOTO: ''Samo u biljnom carstvu biće navijena pera koja teraju sat života''
PREDAVAČ: R. Lazić i odabrani član "SREMUŠ"-a


Dr. S. Novaković

 

TEMA: VODA, ELIKSIR ZDRAVLjA I ŽIVOTA
MOTO: ''Čovek popije 90% svojih bolesti''
PREDAVAČ: Puk.dr. Srđan Novaković

TEMA: ISHRANA IZ PRIRODE - AKTIVAN ODNOS PREMA ZDRAVLjU
MOTO: ''Neka hrana tvoja bude lek tvoj, a lek tvoj neka bude hrana tvoja''
PREDAVAČ: Prof.dr. Branka Šikić

TEMA: SVET SAMONIKLIH GLjIVA (PEČURKI)
MOTO: ''Upoznao sam mnogo hrabrih gljivara, upoznao sam mnogo starih gljivara, još nisam upoznao hrabrog i starog gljivara''
PREDAVAÈ: Dr. Aleksandar Krapež

Dr. A. Krapež

TEMA: SERIJA PREDAVANjA O POJEDINIM VRSTAMA BILjAKA I PEČURKI (GLjIVA)
MOTO: ''Lekar leči Priroda izleči''
PREDAVAČ: R. Lazić i odabrani član "SREMUŠ"-a

TEMA: RIBA - KAO HRANA I LEK
MOTO: ''Riba u ishrani, bistriji um''
PREDAVAČ: Obrad PejićZ. Jakovljević

TEMA: OPREMA I KRETANjE U PRIRODI
MOTO: ''Priroda neće slediti čoveka, ljudi moraju slediti zakone Prirode''
PREDAVAČ: R. Lazić i odabrani član "SREMUŠ"-a

TEMA: OSTALA TEMATIKA - naknadno uvrštena
MOTO: ''Hrana i lek su svuda oko Vas'', a ''Zdravlje na usta ulazi''
PREDAVAČ: R. Lazić i odabrani član "SREMUŠ"-a

NAPOMENA: Teme su koncipirane kao teoretska priprema za obuku na terenu - školovanje kadrova iz oblasti ishrane iz Prirode.