Boravak:  Skakavci - 24. 06. do 03. 07. 10. g.

NAPOMENA: obuka prof. beogradskih škola - 2 grupe po 5 dana (Katalog ZUOV-a)

 

U potrazi za staništem
PROGRAM BORAVKA:

 

 • Dolazak u s. Skakavci i smeštaj po grupama (kod više domaćina).
 • 2., 3. i 4. dan: obuka na terenu - po grupama (pos. plan).
 • 5. dan: finale na tanjiru (primena naučenog - ručak sa domaćinima, po grupama), povratak za Beograd.
 • Ostalo: druženje sa domaćinima, na vodopadu "Skakavci" ...
 • Javni čas: U toku kretanja terenom - na licu mesta.

 

Divlje u srcu

 

 USLOVI BORAVKA:

 

 • POLAZAK: U 13,10 24. i 28. 06. (Žel. st.).
 • PREVOZ: Voz/autobus.
 • POVRATAK: Do 21,00 - 28. 06. i 02. 07.
 • ISHRANA: organizovana - kod domaćina.
 • CENA: Besplatno - finansira Sekr. za obrazovanje Bgd.

 

 

 

 PRIJAVE I INFORMACIJE:

 

 • M. Hinić - 062/376-683 i 011/227-6818.
 • Kod vođe aktivnosti: R. Lazić - 064/346-4455 i 01/318-1065.

NAPOMENE:

 • Akciju i obuku vodi instruktor ishrane iz Prirode ''''SREMUŠ'''' - R. Lazić
 • PREDMET OBUKE: artikli samonikle jestive Prirode, orijentacija ...
 • OPREMA: planinarska i ekološka - prema programu ishrane iz Prirode.