Štampa

Slatka glavobolja

NEKOLIKO UVODNIH NAPOMENA!

Radio sam u vojsci, pored ostalog i na programu preživljavanja u Prirodi. Zanat sam ispekao kod tada najvećeg majstora tog posla na ovim prostorima - Renčelj Stanislava. Nisam bio jedini đak, a i danas u ovoj priči učestvuju neki od njih, posebno brig.gen. dr. Srđan Novaković, bez koga bi sve bilo mnogo siromašnije.

Dr. Srki - stručno

Dakle, zovemo se "Ishrana iz Prirode - SREMUŠ" (reč Priroda uvek i uvek velikim slovom, tu ne važi gramatika!), a nastali smo (na moju inicijativu i predlog) u PSD (Planinarsko - Smučarsko Društvo) "Kopaonik", Beograd, u jesen 1995. godine, kao Sekcija za ishranu iz Prirode.

Dragana_kuma_004-1

Vremenom, sadržaji su obogaćivani i dograđivani, a mi postadosmo jedna od 4 delatnosti u PSD "Kopaonik", sa stalnom tendencijom daljeg rasta. Rekoše da Koncept treba malo preimenovati i zatražiše od mene predlog za ime koje će ostati za stalno, ali da u njemu ima sve što zahtevaju savremeni marketinški principi. Predložio sam 5 imena (prefiksa pored reči Ishrana iz Prirode) i Dragana Vasiljević (Ekološka redakcija RTS) izabra reč "SREMUŠ" i tako postade KUMA "SREMUŠ"-a.

Danas funkcionišemo kao Ishrana iz Prirode "SREMUŠ", pre svega u PSD "Kopaonik", ali i planinarstvu uopšte, jer imamo Komisiju za ishranu iz Prirode u PSS (Planinarski Savez Srbije). Sa ponosom ističem da već četiri godine uzastopno dobijamo odobrenje od ZUOV-a (Zavod za usavršavanje obrazovanja i vaspitanja) za školovanje zaposlenih u obrazovanju po ovom Konceptu, što za posledicu ima formiranje Ogranaka u školama i sve veći priliv učeničke populacije (samo u Beogradu, za sada, preko 60 srednjih i osmogodišnjih škola).

Zbog svega toga, nema nam druge, već: IDEMO DALJE! pod sloganom: "Naučite šta je Priroda iznedrila za Vas", pravcem: "NATRAG" u Prirodu.

 

ŠTA JE SREMUŠ I "SREMUŠ"?Sremuš u korpici

SREMUŠ (Allium ursinum):

je samonikla jestiva (i veoma lekovita) biljka (SJB), proglašena i za biljku Evrope, a kažu i da spada u 4 planetarne biljke. Nama je njegovo narodno ime poslužilo za ime koncepta ishrane iz Prirode "SREMUŠ" (više o sremušu na stranici "Sremuš kao biljka").

Šta je tu lepše

"SREMUŠ"

je autorski koncept za ishranu iz Prirode nastao krajem 1995. god., razvijan u PSD "Kopaonik" iz Beograda, kao ravnopravna delatnost u društvu, a polako osvaja planinarstvo Srbije i školsku populaciju (više o "SREMUŠ"-u na stranici "SREMUŠ" kao Koncept). U međuvremenu, do 1012. god., na "SREMUŠ" akcije izašlo je oko 33.000 učesnika, od čega preko 20.000 učenika, a delatnost je postala nosilac okupljanja članstva - posebno mladih. Uspeli smo da, u jednom danu, na akciji okupimo 552 učesnika (502 učenika). Saradnja sa školama iz Beograda u stalnom je porastu!