Štampa

SREMUS

ŠTA ČINI SUŠTINU KONCEPTA "SREMUŠ"?

Koncept ishrane iz Prirode "SREMUŠ" je, pre svega, obuka u prepoznavanju, pravilnom sakupljanju i upotrebi samoniklih jestivih darova iz Prirode i orijentacija na nepoznatom prostoru.

MOTO Koncepta je: ''Naučite šta je Priroda iznedrila za Vas''.

Sadržaji obuke po Konceptu su:

Sve ovo na licu mesta - gde se Priroda događa, uz obuku i adekvatnu fizičku aktivnost,

kroz:

G. poskok, kako si?

 

OPŠTE PRETPOSTAVKE ZA KONCEPT: