Štampa

STATUT UDRUŽENJA "SREMUŠ" - PO DELOVIMA:

 

 1. Ceo Statut Udruženja "SREMUŠ"
 2. Prvi deo Statuta - OPŠTE ODREDBE
 3. Drugi deo Statuta - CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA
 4. Treći deo Statuta - ČLANSTVO U UDRUŽENJU "SREMUŠ"
 5. Četvrti deo Statuta - OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA I ORGANI UDRUŽEWA "SREMUŠ"
 6. Peti deo Statuta - SKUPŠTINA UDRUŽENJA "SREMUŠ"
 7. Šesti deo Statuta - UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA "SREMUŠ"
 8. Sedmi deo Statuta - PREDSEDNIK UDRUŽENJA "SREMUŠ"
 9. Osmi deo Statuta - OSTALI ORGANI UDRUŽENJA "SREMUŠ" 
 10. Deveti deo Statuta - NADZORNI ODBOR UDRUŽENJA "SREMUŠ"
 11. Deseti deo Statuta - SUD ČASTI UDRUŽENJA "SREMUŠ"
 12. Jedanaesti deo Statuta - OPŠTA AKTA UDRUŽENJA "SREMUŠ"
 13. Dvanaesti deo Statuta - IMOVINA I SREDSTVA UDRUŽENJA "SREMUŠ"
 14. Trinaesti deo Statuta - OSTALO U UDRUŽENJU "SREMUŠ"