EKO KAMP ''ČUKARAK'' - obuka (uži aspekt)

Mislim da su se stekli uslovi za organizovani višednevni boravak negde za grupu od 40 - 50 lica (po našim iskustvima optimalna grupa za realizaciju sadržaja obuke). Izbor mesta nije usputno pitanje, jer grupa treba da, kroz fizičku aktivnost (peške), dođe do staništa samoniklih jestivih darova Prirode (SJP) i na licu mesta dobije potrebna znanja. Prepešačio sam dobar deo Srbije i video da nema puno prostora koji nisu makar malo ekološki oskrnavljeni. Zato se i rodila ideja da se takav prostor planski upodobi, kao mesto u kome će grupe na obuci moći da vide i dožive izvornu Prirodu. Atari svih 17 sela su mesta u kojima će grupe na obuci moći da konzumiraju Prirodu i njene vrednosti.

Organizovana grupa čiji je cilj obuka po sadržajima ishrane iz Prirode "SREMUŠ", treba da bude na jednom mestu i pod stalnom kontrolom i vođenjem od strane instruktora (2009. godine teče obuka treće generacije "SREMUŠ" kadrova - polaznici su prof. beogradskih srednjih i osmogodišnjih škola, a program je odobren od strane ZUOV-a (Zavod za Usavršavanje Obrazovanja i Vaspitanja)). Ciljna grupa su učenici tih škola, koji su, kao urbana deca "zaboravili" šta je to Priroda. Izveo sam u Prirodu (kroz aktivnosti "SREMUŠ"-a) preko 25.000 lica i, verujte mi, znam šta pričam. Opšti trend povratka vrednostima Prirode treba iskoristiti i na organizovan i planski način vratiti urbanim (pre svega mladim) ljudima neophodna znanja o tome. Ponuda Prirode je veoma raskošna, ali ne i neuništiva. Ukupan prostor kampa veoma je bogat jestivom florom i gljivama!

Zato Eko kamp "Čukarak" u užem smislu - kao centralno mesto za "SREMUŠ" obuku.

U kampu "Čukarak" možete učestvovati i kao TIMES SHERING igrač - program u izradi.

U ovom (užem) delu kampa predviđeni su sledeći objekti:

 • objekat za zajedničke potrebe - ishrana, zajedničke aktivnosti i sl. (do 100 mesta);
 • objekti za smeštaj - poluukopani i objekti na zemlji (po 4 lica u stambenoj jedinici);
 • improvizovani objekti za pripremu hrane u poljskim uslovima - za potrebe obuke;
 • Ostali - prateći objekti neophodni za funkcionisanje kampa i obuke ...

NAPOMENA: svi objekti biće građeni isključivo od prirodnih materijala (kamen, drvo, zemlja i sl.), u stilu stare (etno) gradnje.

U toku boravka grupe u kampu ''ČUKARAK'', definisani su:

 • Aktivnosti grupe - po programu ''SREMUŠ''!
 • Ishrana - po jelovniku ''SREMUŠ''!
 • Fizička aktivnost - kroz pešačke ture i rad!
 • Svakodnevno instruktorsko vodjenje grupe!

Pešačke ture - kroz obuku na licu mesta, su:

 • prvi dan boravka: Guvno - Božići - Jasen - Trline - Čukarak;
 • drugi dan obuke: Guvno - Đerekare - Gradac - Mutara - Trnjine - Čuka;
 • treći dan obuke: Guvno - Selište - Vusanak - Turski potok - Reka - Krstovići;
 • četvrti dan obuke: Guvno - Ravnište - donja Zaplanina - vodopad - rudnik "Zaplanina" - Jasen - Čukarak - Šuplja kruška;
 • peti dan obuke: Šljere - Preslo - Čokotar - Belo polje - Blaževo - Ornica - Reka;
 • šesti dan obuke: priprema hrane od prikupljenih artikala SJP i završno druženje uz "SREMUŠ" specijalitete;
 • sedmi dan: pripreme za povratak i povratak grupe.