Štampa
Kategorija: Statut
Pogodaka: 1199

 

Izveštaj:  REALIZOVANE AKCIJE u 2009. g.- osnovni podaci

 

Red.
broj

Vrsta

akcije

Broj
dana

Datum
realizacije

Mesto realizacije

Broj
učesnika
Pređeno
KM

N a p o m e n a

1 1.dan 1 25.01.2009. Stepin gaj 7    
2 1.dan 1 31.01.2009. Košutnjak 12    
3 1.dan 1 01.02.2009. Ada ciganlija 12   Iz foto albuma
4 Boravak 7 08/14.02.09. Kopaonik-skijanje 18   Iz foto albuma
5 1.dan 1 22.02.2009. Zvezdara (Gaj) 8   Iz foto albuma
6 1.dan 1 08.03.2009. Kanjon Ribn. - Peca 47   Iz foto albuma
7 1.dan 1 14.03.2009. Lipovačka šuma 49   Iz foto albuma
8 1.dan 1 28.03.2009. Vršačke planine 93   Iz foto albuma
9 1.dan 1 28.03.2009. Pokajnica (Koporin) 78   Iz foto albuma
10 1.dan 1 29.03.2009. Koštinići - R. Gora 42   Iz foto albuma
11 1.dan 1 04.04.2009. Vršačke planine 59   Iz foto albuma
12 1.dan 1 11.04.2009. Vršačke planine 95   Iz foto albuma
13 1.dan 1 12.04.2009. Bukulja 88   Iz foto albuma
14 1.dan 1 12.04.2009. Kanjon Ribn. - Peca 56   Iz foto albuma
15              
16