Štampa
  • Ne sirovu - Čestoslavica
    Leto 1998. (''KOP 777'') - javni čas na licu mesta. Opis biljke čestoslavica pored jednog potoka.
  • Iz petnih žila, učesnicima grupe, pričam sve što znam. Ističem i činjenicu da je biljka termo - labilno otrovna i da se zbog toga ne konzumira u sirovom stanju.