• Jadovnik 2004. - grupa ''SREMUŠ'' na akciji ''Život s' Prirodom'' (ranije pod nazivom ''Preživljavanje''.
  • Grupa boravi u okviru planinarske akcije ''Tabor planinara Srbije - Sopotnica -04'' - ''malko'' izdvojena u divljinu.
  • Jutarnje aktivnosti - svi nešto rade, po svojim zadacima, a Miodrag se malo izdvaja da pozove prijatelja kome je dao obavezu da mu u Beogradu pripazi na majku, koja je u stanu sama.
  • Razgovor teče, učesnici rade svoj posao, a Miodrag glasno razgovara. U jednom trenutku Miodrag odgovara sagovorniku ''ma šta jedemo u koju p... m..., jedemo slučajne prolaznike, eto šta jedemo''.
  • Miodrag je, inače, veoma duhovit čovek. Ovo nije mislio ozbiljno. Za šalu njegov um radi i više od 300 na sat i stalno je spreman za nešto slično.