Štampa
  • Sremuš i cvet maslačka
    Proleće 1998. - prezentacija ''SREMUŠ'' programa u restoranu ''Sunce'' u Beogradu.
  • Naša prva medijska prezentacija. Kao podršku pozvali smo i petočlani tim stručnjaka na čijem je čelu bio prof. dr. Maksimilijan Kocijančić. Na švedskom stolu preko 20 recepata iz našeg programa. Tu je i salata od svežeg mladog sremuša, kad ima najjača svojstva.